Mart 2020

Arkadaş…

Aydan Dağlar

Hep genç hep çoçuk kalanlardan Arkadaş Z.Özger.Yaşamla bağını ne kopardı faili meçhul.Ama en güzel şiirleri yarım,pencereleri açık bırakarak gitti.”Akıtmayıp gözün yaşını öpecek yer bırakanlar,Arkadaş’ın hasretiyle vuruldu.

Asıl adı Zekâi Özger’dir.1948 Bursa doğumludur. Şiirlerini Arkadaş Z. Özger adıyla yayımladı. Selanik göçmeni işçi bir ailenin çocuğudur. Babasının adı Ali, annesinin adı Fahriye’dir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. TRT‘nin Ankara bürolarında çalıştı. Bir yurt baskınında başını aldığı darbelerdi belki 1973’te henüz yirmi beş yaşında onu bizden ayıran.

Kent 16, Soyut, Forum, Papirüs, Yordam, Dost, Yansıma dergileri ile Ulus gazetesinin kültür-sanat sayfalarında şiir ve yazıları yayımlandı. 1965 yılında, henüz 17 yaşındayken “Kent 16” dergisini arkadaşı Ömer Zafer Göktürk ile birlikte çıkardı, tek sayı çıkan (Aralık 1965) dergide şairin yayımlanan ilk şiiri de (“Niye Kapalı Kapılarınız – Bulamıyoruz”) yer almaktadır.

Erken ölümü nedeniyle “Ne zaman yayımlarsam yayımlayayım adı ‘Sakalsız Bir Oğlanın Tragedyası’ olacak!” dediği şiir kitabını yayımlama olanağı olmadı. Dergi ve gazetelerde yayınlanan şiirleri ölümünden sonra Tekin Sönmez tarafından “Şiirler” adıyla bir kitapta toplandı (Nadas Yayınları, 1974). İkinci basımı “Sevdadır” adıyla yapılan kitap (Mayıs Yayınları, 1984) daha sonra da bu adla yayımlanmaya devam etti. Kenan Yücel tarafından yayına hazırlanan “Sakalsız Bir Oğlanın Tragedyası” adlı kitapla (Ve Yayınevi, Nisan 2014) şairin şiirleri gerçek adına kavuştu.

Yaşasaydı ne olurdu nasıl yaşam düşlerdi,elbette bilinmezlik.Ama bugün kırık bir dalın yükünü,bir bulutun ağışını taşıyamayanlar ezberlenip unutulmuş sıkıntılardan onun şiirlerine sığınıyor.Bir Arkadaş daha ne ister?

Kaynakça:Wikipedia Türkiye

Arkadaş Zekai Özger-Sevdadır