Kasım 2021

Öğretmenler, gününüz kutlu olsun!

24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlarken geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz geçim sıkıntıları ve toplumsal yozlaşmadan nasibini alıyor!

Milyonlarca eğitim emekçisi, 12 Eylül ürünü olduğu gerekçesiyle eleştirilen 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne olumsuz bir tablo ile girdi. Eğitim İş Sendikası’nın anketine katılan 3 bin 630 öğretmenin yüzde 77,7’si, ailesinin sağlık harcamalarını karşılamakta zorluk çektiğini belirtirken Türk Eğitim Sen’in anketine katılan 13 bin 261 öğretmenin yüzde 82,6’sı ise borcu olduğunu ifade etti. Eğitim alanında tek bir kişinin oluru ile yaşanan köklü değişiklikler, başta öğretmen ve öğrenciler olmak üzere milyonlarca yurttaşın geleceğini olumsuz etkiledi. Eğitimde kadrolaşma, ihraçlar, dinselleştirme ve güvencesizlik, yanlış politikaları nedeniyle her geçen yıl biraz daha derinleşti.

Türk Eğitim Sen’in toplam 13 bin 261 öğretmeni kapsayan anketinde de benzer sorunlar tespit edildi. Sendikanın araştırmasına katılan her 10 öğretmenden 8’i borcu olduğunu ifade ederken “Borcum var” diyen öğretmenlerin yüzde 36,7’sinin borcunun 100 bin TL’den fazla olduğu bildirildi.

Fotoğraf:Birgün Gazetesi

Ankette öne çıkan diğer bazı sonuçlar ise şöyle kaydedildi:

♦ Öğretmenlerin yüzde 81,6’sı pazar/market alışverişinde fiyatların çok pahalı olduğunu belirtti.

♦ Katılımcıların yüzde 39,2’si salgın döneminde alım güçlerinin yüzde 31-50 oranında düştüğünü, yüzde 37,1’i ise yüzde 51’den daha fazla düştüğünü ifade etti.

♦ Çoğunluk yüz yüze eğitimde salgın açısından en çok sorun yaşanan konunu öğrenciler arasındaki fiziksel mesafenin sağlanamaması (yüzde 78,3) olduğunu söyledi. Daha sonra en çok, temizlik ve güvenlik personelinin yetersizliği (yüzde 63,3), kalabalık sınıflar (yüzde 59,6), hijyen ürünlerinin yetersizliği (yüzde 26,2) olarak sıralandı.

♦ Katılımcıların yüzde 58,4’ü Bakanlık merkez teşkilatında en çok yaşadıkları sorunlar arasında, “Liyakatsiz yöneticilerinin tutum, davranış ve uygulamalarını” saydı.

Kaynak: https://www.birgun.net/haber/