• Şubat- 8 Mart 2022

    Ekono-minik

    Melis Tezcan Ülkemiz sürekli risklerini artırıyor. Türkiye’ye dış kaynak girişi düşüyor, hatta tam tersine mevcutlar da çıkıyor. Türkiye’nin dış kaynak bulamadığı bir dönemde yetersiz iç kaynaklarla büyümesi ise çok zor. Rezervleri kullanmamız beraberinde riskleri arttırdı. Risk artışı…