• Nisan 2021

    24 Nisan 1920

    Atatürk’ün TBMM 1. dönem 1. yasama yılı açılış konuşması (24 Nisan 1920). “Sayın milletvekilleri!Bugün içinde bulunduğumuz durumu büyük Meclisinizin huzurunda tam olarak ortaya koyabilmek için bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum. Arzedeceğim konular birkaç bölüme ayrılabilir: Birinci bölüm, Ateşkesten…